Η Εταιρεία μας δεσμεύεται για την παραγωγή Ποιοτικών και Ασφαλών για τον καταναλωτή προϊόντων.

Τηρείται σύστημα πλήρους ιχνηλασιμότητας των προϊόντων μας από τον σπόρο και το χωράφι εώς το συσκευαστήριο και τους πελάτες μας! Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να εξασφαλίσουμε την σωστή διακίνηση των προϊόντων και την άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων εάν κριθεί αναγκαίο.

Tο πιστοποιητικό GLOBALGAP αναφέρεται στην υιοθέτηση από την Εταιρεία μας προδιαγραφών Ορθής Γεωργικής Πρακτικής στην παραγωγή των προϊόντων (σωστοί μέθοδοι παραγωγής, προστασία περιβάλλοντος, περιοδικοί έλεγχοι προϊόντων για την ασφάλειά τους). Η Εταιρεία μας το κατέχει από το 2006 για όλα τα Μαρούλια.

Tο πιστοποιητικό ISO 22000:2005 certificate αναφέρεται στην υιοθέτηση από την Εταιρεία μας συστήματος σωστής λειτουργίας του συσκευαστηρίου, διακίνησης των προϊόντων και υγιεινής και ασφάλειας των προϊόντων. Η Εταιρεία μας το κατέχει από το 2009.

Τα δύο συστήματα είναι πιστοποιημένα από την TUV HELLAS, είναι αναγνωρισμένα σε όλο τον κόσμο και εγγυώνται την ποιότητα, την ασφάλεια και την υγιεινή των προϊόντων μας.