Αγροπεριβαλλοντικη Πολιτικη

Δεσμευόμαστε για την συμμόρφωση προς τα Εθνικά και Διεθνή Πρότυπα διοίκησης και διαχείρισης της αγροτικής παραγωγής καθώς και για την διαφύλαξη του αγροπεριβαλλοντικού οικοσυστήματος, μέσα από ενέργειες και δράσεις.

με σωστή χρήση πόρων

με μεθόδους άρδευσης που ελαχιστοποιούν την χρήση νερού στις καλλιέργειες (σταγόνες, μικροεκτοξευτήρες)

με παραγωγή μέσα σε δικτυοκήπια (αντί της ανοιχτής καλλιέργειας), έτσι ώστε να προστατεύονται οι καλλιέργειες και να μειώνονται οι επιπτώσεις της αγροτικής παραγωγής πάνω στο περιβάλλον

με ολοκληρωμένη παρακολούθηση και στοχευμένες επεμβάσεις σε εχθρούς και ασθένειες των καλλιεργειών

με σωστή εναλλαγή των καλλιεργειών και της εφαρμογής χλωρολιπάνσεων για βελτίωση της ποιότητας του εδάφους

με συχνούς ελέγχους ποιότητας του εδάφους, έτσι ώστε να χρησιμοποιούνται μόνο τα απαραίτητα λιπάσματα κατά την παραγωγή

Δεσμευόμαστε για την παραγωγή Ποιοτικών και Ασφαλών για τον καταναλωτή προϊόντων

Τηρείται σύστημα πλήρους ιχνηλασιμότητας των προϊόντων μας από τον σπόρο και το χωράφι εώς το συσκευαστήριο και τους πελάτες μας! Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να εξασφαλίσουμε την σωστή διακίνηση των προϊόντων και την άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων εάν κριθεί αναγκαίο.

Πιστοποιητικα