Προσλαμβάνουμε, εκπαιδεύουμε και διατηρούμε τους καλύτερους συνεργάτες, έχοντας ως σκοπό την αύξηση της ατομικής και εταιρικής αποτελεσματικότητας.

Η φιλοσοφία μας στηρίζεται στην ομαδική μας προσπάθεια και συνεργασία. Ο κάθε ένας αποτελεί έναν κρίκο στην αλυσίδα της εταιρίας, συμμετέχοντας στην επίτευξη του συνολικού αποτελέσματος.

Οι βασικές μας αξίες είναι το πάθος, ο ενθουσιασμός, η δημιουργικότητα, το ομαδικό πνεύμα, η υπευθυνότητα και ο σεβασμός απέναντι σε πελάτες και συναδέλφους.

Μέσα στα πλαίσια της ανάπτυξης της εταιρίας παρουσιάζονται συνεχώς ευκαιρίες ένταξης νέων συνεργατών.

Σας παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στη διεύθυνση info@vezyrogloufarm.com, υποδεικνύοντας την θέση του ενδιαφέροντός σας.

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας να εργαστείτε στα Περιβόλια του Βεζύρογλου.