Στην εταιρεία Βεζύρογλου η συνεισφορά στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας είναι μια διαχρονική αξία και επιλογή.

Σήμερα απασχολούμε 100 εργαζόμενους, οι οποίοι ζουν και εργάζονται όλοι στην τοπική περιοχή.

Συνεργαζόμαστε με επιχειρήσεις και προμηθευτές της περιοχής και όλες μας οι επενδύσεις σε πάγια και υποδομές έχουν σημείο αναφοράς τις τοπικές συνεργασίες.

Επίσης, μέσω κοινωνικών δράσεων προσπαθούμε να συμβάλλουμε στην επίτευξη κοινωνικών έργων στον τομέα της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, αθλητισμού και άλλους κοινωνικούς τομείς.

Δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης