Μεγαλύτερη Διατηρησιμότητα

'Εχουν καλύτερη διατηρησιμότητα σε σχέση με αντίστοιχες πλυμένες κομμένες σαλάτες που κυκλοφορούν στην αγορά, επειδή δεν έχουν υποστεί καμία επεξεργασία.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

πλήρως ελεγχόμενες συνθήκες

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ

κάλυψης μεγάλου όγκου ζήτησης

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

μακρά διάρκεια διαθεσιμότητας