ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΩΡΙΣ GMO

Οι συνθήκες παραγωγής είναι πλήρως ελεγχόμενες σε σύγχρονες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις. Στο τέλος του 2017 θα ολοκληρωθεί σημαντικό έργο επέκτασης παραγωγικών και κτηριακών υποδομών. Κεντρικό στοιχείο της δραστηριότητας και οργάνωσης της επιχείρησης είναι η καθημερινή σχολαστική μέριμνα για ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα.

Γνωρίζουμε απο παραγωγή, γιατί είμαστε οι ίδιοι παραγωγοί. 100+ χρόνια εμπειρίας & γνώσης στις αγροτικές καλλιέργειες δεν μας εφησυχάζουν. Διαρκώς προσπαθούμε να εξελισσόμαστε με νέες μεθόδους, τεχνολογίες, μηχανήματα και υποδομές.

Ο πιο σημαντικός παράγοντας όμως στην προσπάθεια αυτή είναι οι εργαζόμενοι μας, οι συνεργάτες μας, στους οποίους πιστεύουμε και επενδύουμε. ΄Ολοι μαζί με επιστημονική γνώση, εξειδίκευση και εμπειρία προσπαθούμε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Δεσμευόμαστε για την παραγωγή Ποιοτικών και Ασφαλών για τον καταναλωτή προϊόντων

Τηρείται σύστημα πλήρους ιχνηλασιμότητας των προϊόντων μας από τον σπόρο και το χωράφι εώς το συσκευαστήριο και τους πελάτες μας! Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να εξασφαλίσουμε την σωστή διακίνηση των προϊόντων και την άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων εάν κριθεί αναγκαίο.

Πιστοποιητικα